Hypotheken

Stukkenlijst

Wanneer je een hypotheek wilt regelen worden er een aantal belangrijke stukken gevraagd.   Verkort overzicht van de meest gevraagde stukken: Loondienst: Werkgeversverklaring Aanstelling vast dienstverband c.q. kopie arbeidsovereenkomst Kopie recente salarisstroken (laatste twee maanden) Recente kopie bankafschrift, voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer, met bijschrijving netto salaris Kopie geldig paspoort / rijbewijs / ID-kaart Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) + aangifte IB 2012. Ondernemer: Balansen + Winst en Verlies rekeningen over de afgelopen drie jaar v/d onderneming Volledige aangiften IB/VB laatste drie jaar Aanslagen IB/VB laatste drie jaar Prognose of voorlopige cijfers lopend jaar (bijvoorbeeld een winst en verliesrekening) Recent uittreksel Kamer van Koophandel   Overig: ·  Kopie restantschuld lopend(e) krediet(en) en credit cards; recent bankafschrift ·  Kopie leningcontract / Kopie aflossingsbewijs ·  Verkoopakte huidige woning ·  Kopie meest recente jaargave hypotheek ·  Kopie recent bankafschrift betaalrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer ·  Kopie recent bankafschrift spaarrekening, effectenrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer ·  Verbouwingsspecificatie inclusief BTW, mag in Word zelfgemaakt mits door u gedateerd en ondertekend ·  Curriculum Vitae ·  Kopie lopende (levens-)verzekeringen ·  Kopie verblijfsvergunning indien niet Nederlandse identiteit ·  Koop -/ Aannemingsovereenkomst (voorlopig) ·  Echtscheidingsconvenant ·  Gevalideerd taxatierapport; als u verbouwt met waarde opgave voor en na verbouwing

Hypotheeksoorten

De keuze voor een hypotheek heeft financiële gevolgen voor de komende 30 jaar. De maandlasten hangen af van het bedrag dat u leent, de rente en het type hypotheek. Wij helpen u de juiste hypotheek te kiezen.  Voor nieuwe hypotheken kunt u alleen onder bepaalde voorwaarden de rente aftrekken. U moet de hypotheek in 30 jaar aflossen volgens minimaal een annuïtair schema. De lineaire en annuïtaire hypotheek zijn daarom nu de meest aantrekkelijke hypotheekvormen. Annuïteitenhypotheek U betaalt maandelijks een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. In het begin van de looptijd betaalt u veel rente en lost u weinig af. Later is dat omgekeerd: u betaalt dan weinig rente en lost veel af. Aan het einde van de looptijd heeft u de hele hypotheek afgelost. Als u gebruikmaakt van hypotheekrenteaftrek zijn de netto lasten in het begin laag. Later lopen de maandlasten op. Lineaire hypotheek U lost elke maand hetzelfde bedrag af. Bijvoorbeeld 1/360e deel bij een looptijd van 30 jaar. U betaalt rente over de resterende schuld. De maandelijkse lasten zijn in het begin hoog, maar gaan later omlaag. Aan het einde van de looptijd heeft u de hypotheek helemaal afgelost.   Oudere hypotheekvormen Heeft u vóór 1 januari 2013 een woning gekocht, dan kan het zijn dat u een ander type hypotheek hebt afgesloten. De rente was destijds ook bij deze hypotheken aftrekbaar. Koopt u een nieuwe woning en had u al zo’n hypotheek, dan kunt u hier soms een deel van meenemen naar uw nieuwe hypotheek. De mogelijkheden zijn te bespreken. Spaarhypotheek U betaalt iedere maand een bedrag aan rente en u lost niets af. In plaats van af te lossen, spaart u tijdens de looptijd het volledige bedrag bij elkaar om de hypotheek af te lossen. Aan het einde van de looptijd kunt u uw hypotheek zeker aflossen. U spaart via een levensverzekering of een bankspaarrekening. Bij een levensverzekering betaalt u een deel van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Bij banksparen is dit niet zo. U kunt er voor kiezen een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De rente die u ontvangt is altijd gelijk aan de hypotheekrente. Zo hebt u geen last van renteschommelingen. Beleggingshypotheek U betaalt naast rente maandelijks een bedrag waarmee belegd wordt. De opbrengst aan het eind van de looptijd is volgens planning genoeg om uw hypotheek af te lossen. Dit hangt echter af van de ontwikkelingen op de beurs. Een beleggingshypotheek kan meer opleveren, maar u hebt ook meer onzekerheid. U belegt zelf of via een levensverzekering. Ook betaalt u vaak een premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Aflossingsvrije hypotheek U lost tijdens de looptijd niets af. U betaalt alleen rente, die aftrekbaar is. Dit kan alleen voor een deel van de hypotheek, of als er genoeg overwaarde is. U zorgt zelf voor het opbouwen van vermogen zodat u aan het eind van de looptijd kunt aflossen. Hybride hypotheek Dit is een combinatie van hypotheken: een deel spaarhypotheek, een deel beleggen en een deel aflossingsvrij